Vijeće EU-a i Europski parlament postigli su dogovor o novoj direktivi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika, prema kojoj će muškarci imati minimalno 10 dana plaćenoga očinskog dopusta nakon rođenja njihova djeteta, te se uvodi novo pravo na plaćeni dopust za skrb o bližim srodnicima. Novim pravilima utvrđuje se minimalni standard od 10 dana očinskog dopusta za očeve nakon rođenja njihova djeteta uz naknadu u visini iznosa utvrđenoga na razini EU-a za rodiljni dopust. Pravila također predviđaju pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta, od kojih su dva mjeseca neprenosiva s jednog roditelja na drugog. Uvodi se i novo pravo radnika, skrbnički dopust prema kojem će zaposleni imati pravo na pet radnih dana godišnje plaćenoga dopusta za skrb o bližim srodnicima kojima je potrebna pomoć zbog zdravstvenih razloga. Kako se ističe, ovaj dogovor omogućava obiteljima sa zaposlenim roditeljima i skrbnicima da odluče kako će kombinirati rad i obiteljski život. To je velik korak prema Europi s istaknutijom socijalnom komponentom u duhu načela na kojima se temelji stup socijalnih prava. Novim pravilima o ravnoteži između poslovnog i privatnog života koja su primjerena za 21. stoljeće omogućit će se zaposlenim ženama i muškarcima da ravnopravno dijele obveze skrbi o djeci i rodbini. Ova dva tijela dogovor trebaju još samo formalno potvrditi.