Foto: Vukovarsko-srijemska županija

U Gradištu je danas svečano otvorena nova farma obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva Čolakovac-Mijić za uzgoj tovnih svinja, krmača i prasadi. Gospodarstvo je registrirano još 2004. godine, a snagu ovog OPG-a čine dvije obitelji s ukupno devet članova i jednom osobom stalno zaposlenom.

Tradicija bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom duga 300 godina na ovom gospodarstvu uspješno se nastavlja i dalje. Prenošenjem znanja, iskustva i tradicije slavonskog načina života dovelo je do uspješnog rada kojim sve više povećavaju svoju proizvodnju. Nositeljica gospodarstva postala je Ivana Čolakovac-Mijić, a početak izvođenja radova na izgradnji farme bio je 10. ožujka 2019. godine.

OPG hranu za svoju stoku osiguravaju sa 110 ha obradivih površina od čega je 61 ha vlastite zemlje, dok je ostatak u zakupu. Trenutno u uzgoju imaju 250 svinja. Vrijednost ukupnih ulaganja za obje investicije je oko 7,1 milijun kuna, od čega ukupni iznos potpore iznosi preko 5,2 milijuna kuna. Zanimljivost ovog OPG-a je da za osiguranje ishrane svoje stoke obrađuju 44 ha proizvodnih površina na području Nove Gradiške.

“Ovim projektom pokazujete očigledni primjer uspješnog rada obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. To je zajednički rade Općine Gradište, Vukovarsko-srijemske županije i Vlade Republike Hrvatske, a Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo projekt koji je rezultirao današnjim otvorenjem“, istaknuo je župan Božo Galić.

OPG se prijavio na natječaj iz Mjere 4. „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ tip operacije 4.1.1. „Rekonstrukcija, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – stočarstvo i peradarstvo iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 i to za OPG s ukupnim ekonomskim standardnim rezultatom od 8.000 do 250.000 eura. Također, prijavili su se i na natječaj na tip operacije 4.1.2. „Zbrinja­vanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju također je financirala izgradnju i opremanje farme.

OPG Čolakovac član je Proizvođačke organizacije “Slavonski svinjogojac”, a trenutno isporučuje svinjske butove na području Istre za proizvodnju “Istarskog pršuta”, a okončanjem ovog EU projekta povećat će proizvodnju i isporuku.