Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar objavio je danas na konferenciji za medije da prijave za novi krug subvencija za stambene kredite kreću od 10. rujna. Riječ je o trećem po redu pozivu mladima za subvencioniranje stambenih kredita, a ministar je pozvao mlade da već sada počnu s pripremom dokumentacije. Poziv će biti otvoren tri ili četiri tjedna, a svi koji dostave valjanu dokumetaciju dobit će subvenciju, obećao je ministar.

Na natječaj će se moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje ili gradi te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75 posto, te će ove godine građani subvencionirane kredite moći dobiti po najnižoj kamati do sada, a izmjenama zakona omogućeno je da se razdoblje subvencije produžava i za već rođenu djecu, ne samo novorođenu.

Subvencije na kredite, istaknuto je, do sada je ostvarilo 5.300 građana, a pridoda li se tome 8276 POS stanova, riječ je o 13500 domova za preko 36 tisuća mladih ljudi. Cilj je da mjerama stambene politike do 2020. godine svoj dom osigura 20 tisuća obitelji.