Danas je napokon definirano kada bi se u Europskoj uniji, pa tako i kod nas u Hrvatskoj, trebalo ukinuti pomicanje sata. Naime, Odbor Europskog parlamenta je s 23 glasa za i 11 protiv donio rezoluciju kojom je odlučio da se u EU ukine pomicanje sata, i to 2021. godine. One zemlje koje žele ostati na ljetnom računanju vremena sat bi posljednji put trebale pomicati 28. ožujka 2021., a one koje žele ostati na zimskom računanju vremena 31. listopada 2021. godine. Dakle, svaka zemlja članica ima pravo sama odlučiti na kojem će računanju vremena ostati, odnosno EU nije odredila jedinstveno računanje za sve zemlje članice.