Povodom održavanja manifestacije Mjeseca hrvatske knjige 2019., Savez Rusina Republike Hrvatske i Vijeće rusinske nacionalne manjine Vukovarsko – srijemske županije, pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Gradske knjižnice Vukovar organizirali su  1. Sajam knjiga i nakladništva nacionalnih manjina Vukovarsko – srijemske županije.

Sajam je inicirala Dubravka Rašljanin, predsjednica Saveza Rusina RH. “Tijekom svog mandata čitala sam mnoge knjige, publikacije, časopise… Čitajući ih upitala sam se zašto nacionalne manjine ne bi predstavile sve što su napisale i izdale kao i one publikacije koje su bitne za način života njihove nacionalne manjine.”, rekla je Rašljanin izražavajući nadu da će sajam postati tradicionalan i da će ga prihvatiti i ostale županije.

“Lijepa riječ na bilo kojem jeziku pridonosi samo spajanju ljudi, a ne razdvajaju. Na ovaj ćemo se način bolje upoznati i vidjeti što rade pripadnici drugih nacionalnih manjina. Pisanim slovima možemo sačuvati svoju kulturnu baštinu i tradiciju te ostaviti nešto u naslijeđe budućim generacijama.”, istaknula je Rašljanin.

Sajam je održan u prostorijama Gradske knjižnice Vukovar, a u programu su sudjelovala gotovo sva Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina  s područja županije.