Današnja sjednica skupštine Vukovarsko – srijemske županije, koja je održana u Gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima započela je izvješćem o radu župana Bože Galića za 2019. godinu. Izvješćem su obuhvaćeni važniji projekti, mjere i aktivnosti koje je župan, kao nositelj izvršne vlasti zajedno sa svojim zamjenicima započeo ili završio u 2019. godini.

“Puno toga je učinjeno u prošloj godini, a sve u želji i namjeri da se razvije gospodarstvo, izgradi infrastruktura i ostvare brojni projekti.”, rekao je župan Galić. Kada je riječ o projektima istaknuo je Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura, koji će proizvođačima s područja županije omogućiti bolje uvjete poslovanja i povećati kapacitete prehrambene industrije te služiti za obavljanje raznih savjetovanja i edukacija, istraživanja i razvoj novih proizvodnih tehnologija, kao i prodaju njihovih proizvoda izvan sezone. Vrijednost projekta je 50 milijuna kuna. Istaknut je i Drvnotehnološki centar, vrijedan 25 milijuna kuna, koji će imati mješovitu namjenu, znanstveno-istraživačku, proizvodnu i skladišnu.

“U izgradnji su dva sustava navodnjavanja vrijedna 71 milijun kuna: Sopot – Vinkovci i Blato – Cerna, a za dva smo sustava, Ervenica i Lipovac, dobili odluke o financiranju te su u postupcima pripreme javne nabave za izvođača radova. Ukupne su vrijednosti 134 milijuna kuna, a pokrivaju područje od 1500 hektara.”, rekao je Galić.

U nastavku sjednice prihvaćena je i analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu, kao i plan razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje sa smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2020.-2023.

Vijećnici su prihvatili godišnji izvještaj o radu obrane od tuče te prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini. “Ovim Planom definirane su mjere i nositelji mjera u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije. Svrha plana je prikaz mogućih prirodnih nepogoda na području Vukovarsko-srijemske županije te mjera i nositelja u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda.”, rekao je Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, dodavši kako županija ima uspostavljen operativni sustav i snage djelovanja u zaštiti i spašavanju putem Područnog ureda civilne zaštite Osijek Služba civilne zaštite Vukovar Centar 112 te Stožera civilne zaštite Vukovarsko- srijemske županije i razne planove, odluke, procjene i rješenja za brzu normalizaciju života na pogođenom području.

Potom je prihvaćeno i više izvješća o poslovanju za 2019. godinu i to: Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije, Plinare istočne Slavonije, kao i izvješća o radu zdravstvenih ustanova na području naše županije. Na sjednici se raspravljalo i o prijedlogu programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2020., prijedlogu odluke o produljenju trajanja Razvojne strategije VSŽ za razdoblje do 2020. godine, kao i o prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci za osnivanje prava služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.