Jučer je oko 250 tisuća pripadnika manjina peti put biralo manjinska vijeća i manjinske predstavnike. Pripadnici manjina birali su 352 manjinska vijeća i 109 predstavnika, vijeća su birali u 19 županija, Gradu Zagrebu, 68 gradova i 108 općina, predstavnike u 19 županija, Zagrebu, 34 grada i jednoj općini. Članove vijeća biralo je 14 manjina, predstavnike njih 20, kandidata je bilo gotovo 6.700.

Odaziv na izbore bio je slab, a na razini države glasovalo je nešto manje od 10 posto birača. Po informacijama Državnog izbornog povjerenstva izbori su prošli bez dojava o nepravilnostima.

Na području Vukovarsko – srijemske županije biralo se pet vijeća i to: bošnjačke, mađarske, rusinske, slovačke i srpske nacionalne manjine te predstavnici njemačke, ukrajinske i albanske nacionalne manjine.

Na izbore za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine od ukupno upisanih 1.010 birača na izbore je izašlo njih 246 ili 24,36 posto. Za Vijeće mađarske nacionalne manjine od 1.401 upisanog birača glasovalo je 174 ili 12,42 posto. Za Vijeće rusinske nacionalne manjine od 1.099 birača izašlo je 138 ili 12,56. Na izbore za Vijeće slovačke nacionalne manjine od 921 birača izašlo je 96 ili 10,42 posto, dok je za Vijeće srpske nacionalne manjine od 21.728 birača na izbore izašlo 2.831 ili 13,03 posto.

Za predstavnika albanske nacionalne manjine od 373 birača s pravom glasa na izbore je izašlo njih 13 ili 3,49 posto. Za predstavnika njemačke nacionalne manjine od 90 birača glasovalo je njih 6 ili 6,67 posto. Za predstavnika ukrajinske nacionalne manjine od 340 na izbore je izašlo 38 ili 11,18 posto.

Na području Grada Vinkovaca izbori su održani za Vijeće srpske nacionalne manjine te predstavnike albanske i mađarske nacionalne manjine.

Od 1.424 pripadnika srpske nacionalne manjine na jučerašnje izbore izašlo je njih 85 ili 5,97 posto. Za predstavnika albanske nacionalne manjine od 82 birača glasovalo je 8 ili 9,76 posto te za predstavnika mađarske nacionalne manjine od 134 birača na izbore je izašlo njih 6 ili 4,48 posto.