U tri grada, Vinkovcima, Vukovaru i Županji, održano je pet radionica za nezaposlene pod zajedničkim nazivom “Poduzetnik 21. stoljeća”. Radionice su provodili predstavnici stručnog tima na projektu, a cilj je bio osnažiti i motivirati nezaposlene osobe za aktivaciju i ulazak u svijet rada, s posebnim naglaskom na promociji i jačanju svijesti o poduzetništvu i samozapošljavanju. Na radionicama su polaznici informirani o uslugama institucija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije koje im se nude za realizaciju svojih poslovnih ideja kao i informiranje o dostupnosti različitih izvora financiranja.

Program “Poduzetnik 21. stoljeća“ počeo je u prosincu 2018. godine i ovih dana uspješno je priveden kraju. Kroz pet mjeseci i ukupno pet radionica, 40 nezaposlenih osoba, koji su prošli selekciju, dobili su priliku razraditi svoju poslovnu ideju s kojom su se mogli prijaviti na Program potpore male vrijednosti. Deset najuspješnijih polaznika edukacije, koji su se prijavili na Program potpore, dobit će 80.000,00 kuna bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog posla, kao i stručno vodstvo i mentorstvo tijekom prve godine poslovanja.

Program je dio projekta “Sigurnim korakom do vlastitog posla“ koji provodi Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijska komora Vukovar, Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA, VURA – Razvojnom agencijom Vukovar, Lokalnom agencijom za razvoj VJEVERICA Drenovci, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredima Vinkovci i Vukovar. Projekt je usmjeren na nezaposlene osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao i na jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije.