Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je cijeli niz administrativnih troškova koji su se do sada naplaćivali hrvatskim stočarima. Riječ je o sredstvima za označavanje i obrasce u sustavima označavanja i registracije goveda, kopitara, svinja, ovaca i koza te sustavima označavanja i registracije matičnih grla svinja i kljunova peradi.

Ukinuto je 190 vrsta plaćanja za različite usluge koje od 1. travnja ove godine pružaju Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, poput kontrole proizvodnosti stoke, sredstava za označavanje stoke, izdavanje potvrda, marketinških oznaka, i slično.

Ovlaštene veterinarske organizacije će i dalje provoditi registraciju i označavanje stoke, ali materijalni troškovi sredstava za označavanje i propisnih obrazaca od sada idu na teret Ministarstva poljoprivrede, dok posjednik snosi samo trošak usluge označavanja i registracije. Dakle, svi ti dokumenti i dalje su obvezni, ali njihovo izdavanje postaje besplatno za korisnike. To će poljoprivrednicima u sektoru stočarstva na godišnjoj razini donijeti uštedu od 17,2 milijuna kuna.

“Kao što sam obećao, administrativno smo rasteretili sve grane stočarske proizvodnje koje će hrvatskim stočarima donijeti uštedu višu od 17 milijuna kuna godišnje. Do sada su naši stočari plaćali izdavanje različitih potvrda i kontrola u provedbi uzgojnih programa u iznosima koji se kreću od nekoliko kuna do nekoliko stotina kuna, a od sada država preuzima troškove sredstava za označavanje i kontrolu proizvodnosti u sektoru stočarstva”, naglasio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić.

Podsjetio je i da su pokrenuli niz mjera za oporavak stočarstva, osigurali 195 milijuna kuna za nabavu i uzgoj rasplodnih junica, otvorili pristup jeftinim zajmovima s kamatom od 0,1% za mljekarski sektor, ali i smanjili PDV na stočnu hranu, a od ove godine i na žive životinje te svježe ili rashlađeno meso. Inače, kako ističu u Ministarstvu poljoprivrede, stočarstvo i peradarstvo su prioritetni sektori i u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a do sad je u okviru mjere 4 odobreno 350 milijuna kuna potpora za nova ulaganja i modernizaciju stočarskih gospodarstava.