Kako je pandemija koronavirusa oslabila gospodarstvo ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u cijelome svijetu, sve razine vlasti nastoje pomoć poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima ublažiti posljedice ove krize. Općina Andrijaševci je tako donijela paket mjera koje će, uz postojeće mjere Vlade RH, još dodatno pomoći obrtnicima i poduzetnicima s područja Općine Andrijaševci prevladati ove poteškoće koje su ih snašle zbog bolesti koja je zaustavila cijeli svijet.

Tako se ovom odlukom ugostitelji i tvrtke koje obavljaju uslužnu djelatnost u kojoj se ostvaruje bliski kontakt s klijentima i proizvodno-prerađivačka djelatnost oslobađaju plaćanja komunalne naknade za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, a temeljem dostavljenog zahtjeva za oslobođenje plaćanja komunalne naknade.

Obveznici plaćanja zakupa/naknade za korištenje poslovnog prostora oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora i to za poslovne prostore u vlasništvu Općine Andrijaševci za mjesec ožujak 2020. godine pa sve do ukidanja protuepidemijskih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Obveznici plaćanja zakupa javnih površina oslobađaju se plaćanja zakupa javnih površina za mjesece ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine. Odobrava se sufinanciranje obveze plaćanja najma u iznosu od 20% od mjesečnog iznosa plaćanja najma/korištenja prostora obveznicima plaćanja najma/korištenja/zakupa prostora i to za poslovne prostore koji se nalaze na području Općine Andrijaševci i to počevši za mjesec ožujak 2020. godine pa sve do ukidanja protuepidemijskih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Sufinanciranje najma će biti odobreno uz dostavljeni zahtjev za sufinanciranje i preslik ugovora o najmu/korištenju/zakupu poslovnog prostora solemniziranog kod javnog bilježnika ili ugovora o najmu/korištenju/zakupu poslovnog prostora ovjerenog kod javnog bilježnika (ovjera potpisa).

Za vrijeme obustave redovitog rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci u razdoblju od 16.03.2020.godine do obustave protuepidemijskih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, roditelji/skrbnici su obvezni platiti razmjerni iznos korištenja usluge Dječjeg vrtića za ožujak 2020. godine, a za mjesec travanj 2020. godine i nadalje do obustave protuepidemijskih mjera roditelji/skrbnici se oslobađaju plaćanja usluge Dječjeg vrtića.