Smanjuje se koeficijent namjene prema vrsti nekretnine i djelatnosti :
– poslovni prostori koji služe za proizvodne djelatnosti sa dosadašnjeg 4,00 na 3,00,
– poslovni prostori za obavljanje uslužnih djelatnosti sa dosadašnjeg 6,00 na 5,00.

U skladu s Modelom uspostavljanja i upravljanja Gospodarskom zonom Ivankovo investitori se djelomično oslobađaju komunalne naknade – za prve dvije godine 100% , treća i četvrta godina 50%, peta godina 25%. Komunalne naknade se oslobađaju i korisnici socijalne pomoći prema kriterijima socijalnog programa dok su korisnici pomoći. Mještanima se ne povećavaju dosadašnji iznosi komunalne naknade.

Također, Općina Ivankovo donosi i novu Odluku o komunalnom doprinosu.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po zonama se smanjuje po m3 građevine kako slijedi:

 • Ivankovo
  I zona: 10,00 kn (do sada 13,00 kn)
  II zona: 8,00 kn (do sada 10,00 kn)
  III zona: 6,00 kn (do sada 8,00 kn)
  IV zona: 4,00 kn (do sada 6,00 kn)
 • Retkovci IV zona: 4,00 kn (do sada 6,00 kn)
 • Prkovci V zona: 3,00 kn (do sada 4,00 kn)

Komunalni doprinos za pomoćne stambene objekte (spremišta, pušnice, ljetne kuhinje, garaže, šupe i sl. ) plaćat će se iznos od 1 kn/m3 građevine.

Komunalni doprinos neće plaćati vlasnici građevinskih čestica, odnosno investitori koji će graditi obiteljsku kuću u okviru Programa demografskih mjera Općine Ivankovo (bez prava otuđenja građevine 10 godina).

Objekti gospodarsko – proizvodne namjene koji se grade u Gospodarskoj zoni Ivankovo u skladu s Modelom uspostavljanja i upravljanja
Gospodarskom zonom oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa (do sada plaćali 50% vrijednosti).

Objekti gospodarsko – uslužne namjene koji se grade u Gospodarskoj zoni Ivankovo u skladu s Modelom uspostavljanja i upravljanja Gospodarskom zonom plaćaju visinu od 50% vrijednosti III zone ili 3,00 kn /m3.

Komunalni doprinos u visini od 3 kn/m3 građevine plaćat će obveznik komunalnog doprinosa koji gradi građevinu gospodarsko-poslovne namjene
te poljoprivredne namjene bez obzira u kojoj zoni naselja se provodi gradnja (do sada plaćan iznos od 4,00 do 10,00 kn, ovisno o zoni građevine).

Ovim odlukama prvenstveno potičemo izgradnju obiteljskih kuća i razvoj poduzetništva na području općine Ivankovo.

Navedene mjere će se primjenjivati za 2019. godinu izdavanjem novih rješenja o komunalnoj naknadi tj. pri obradi predmeta legalizacije i izdanih građevinskih dozvola za sve predmete koji su u tijeku rješavanja i novih zaprimljenih zahtjeva.