Općina Ivankovo i u 2019. godini nastavlja sa aktivnostima održavanja komunalne infrastrukture.

Održavanje će se provoditi na nerazvrstanim i poljskim putevima, kanalskoj mreži i javnim i zelenim površinama. Uključeno je i održavanje groblja u sva tri naselja kao i održavanje javne rasvjete te građevina i uređaja javne namjene.

Za provedbu navedenih aktivnosti iz proračuna će se izdvojiti 2.427.000.00 kn.

U tijeku su radovi koji obuhvaćaju čišćenje kanalske mreže od raslinja u Ivankovu (ulaz od Vinkovaca, Topolje, Gorjanski rit) i Prkovcima (kanal uz groblje) te nasipanje poljskih puteva u Ivankovu (Topolje – Slatine, groblje – prema šumi Durgutovica) i Prkovcima (put uz rijeku Biđ prema šumi).

Tijekom godine nastavljaju se radovi i na drugim lokacijama o čemu ćemo dati obavijest.