Kao i mnoge druge jedinice lokalne samouprave i Općina Jarmina odlučila je pomoći svojim žiteljima u prevladavanju financijskih teškoća uzrokovanih epidemijom novog koronavirusa. Tako je Općinsko vijeće Općine Jarmina na svojoj 33. sjednici održanoj 15. srpnja, donijelo odluku o pomoći stanovnicima općine s dvije mjere vezane uz ovu problematiku.
Prvom mjerom svi su mještani oslobođeni obveze plaćanja komunalne naknade za prva četiri mjeseca ove godine. Drugom mjerom definirano je da će Općina Jarmina financirati plaćanje dječjih vrtića djece s područja općine bez obzira je li dijete pohađalo vrtić u vrijeme epidemije COVID-19 ili mu je samo čuvano mjesto u vrtiću.
Za provođenje ove odluke sredstva su osigurana u općinskom proračunu proračunu Općine Jarmina za 2020. godinu.
Općina Jarmina, inače, 22. srpnja raspisala je i Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima za akademsku godinu 2019/2020. Pravo podnošenja zahtjeva imaju svi redovni studenti koji nisu korisnici državne, županijske ili neke druge stipendije. Svi studenti koji ostvare pravo na financijsku pomoć dobivaju naknadu u iznosu od 2.000,00 kuna. Javni poziv traje do 15.kolovoza 2020.