Vijeće Općine Nuštar donijelo je Odluku o isplati prigodnog božićnog dara, božićnice, umirovljenicima i osobama preko 65 godina, koje ne primaju nikakvu mirovinu. Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Nuštar, da su u invalidskoj ili starosnoj mirovini, a da im iznos mirovine ne prelazi 2.000,00 kuna ili da nemaju nikakvu mirovinu, a imaju preko 65 godina.
Iznosi božićnice su: 200,00 kuna za umirovljenike s mirovinama od 1.500,01 do 2.000,00 kuna, 250,00 kuna za umirovljenike s mirovinama od 1.000,01 do 1.500,00 kuna, 300,00 kuna za umirovljenike s mirovinama od 500,01 do 1.000,00 kuna te 350,00 kuna za umirovljenike s mirovinama manjim od 500,00 kuna i osobama preko 65 godina koje ne primaju nikakvu mirovinu.
Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata prigodnog božićnog dara ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 2.000,00 kuna. Sredstva za isplatu božićnica osigurana su u proračunu Općine Nuštar za 2019. godinu.
Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar zahtjev za isplatu uz koju se prilaže: odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne) ili potvrda od Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje o visini mirovine, kopija računa, kopija važeće osobne iskaznice. Pri podnošenju zahtjeva umirovljenici su dužni potpisati izjavu o istinitosti dostavljenih podataka te trebaju dati privolu Općini Nuštar za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.
Zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu treba podnijeti najkasnije do 6. prosinca 2019. godine. Obrasci su dostupni u prostorijama Općine i na službenoj web stranici.