18 C
Vinkovci
Nedjelja, 26. ožujka 2023.

Općina Nuštar: Plan građenja komunalne infrastrukture u 2023.

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Među programima uvrštenima u proračun za 2023. godinu Općinsko vijeće Općine Nuštar uobičajeno je donijelo i Program građenja komunalne infrastrukture za tekuću godinu.

Ovim programom definirane su građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja te postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će biti rekonstruirane.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbeno tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

U 2023. godini za izradu projekata i druge dokumentacije za uređenje nerazvrstanih cesta u stambeno servisnoj zoni planirano je 66.000,00 eura. Za betoniranje ili asfaltiranje pješačkih staza predviđeno je 55.000,00 eura, a za izradu projekata i druge dokumentacije za izgradnju biciklističke staze prema Vinkovcima 50.000,00 eura. U izradu projekata i druge dokumentacije za autobusna stajališta u Marincima planirano je uložiti 10.000,00 eura, a u njihovu gradnju i evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama 41.000,00 eura. U 2003. godini predviđena je i izrada projekata i druge dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici bana Jelačića u vrijednosti 20.000,00 eura dok je za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta predviđeno 100.000,00 eura.

Planirani izvori sredstava za aktivnosti koje obuhvaća Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, vlastiti prihodi, opći prihodi, prihodi od komunalne naknade i kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno