Uz ulaganja u vrtić “Vrtuljak”, po značaju i vrijednosti u vrhu ljestvice projekata u provedbi svakako je izgradnja reciklažnog dvorišta vrijedna 3,3 mil. kuna

U ovom trenutku u općini Nuštar niz je projekata važnih za istaknuti, a koji su u različitim etapama od onih u provedbi do onih u evaluaciji ili pripremi. Općina Nuštar aktivno radi na brojnim projektima koji su od od iznimne važnosti za razvoj sva tri naselja, no kako ističe načelnik Hrvoje Drinovac, najviše su ponosni na ulaganje u djecu i mlade.

Tako Općina, primjerice, ove godine ima čak 82 stipendista koji primaju mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 kn, za što je u proračunu osigurano ukupno 656.000,00 kn, a među projektima koji su u provedbi među najznačajnijma su oni vezani uređenje vrtića „Vrtuljak“. Tako su već završeni radovi na cjelovitoj energetskoj obnovi vrtića vrijedni 793.281,22 kn financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U tijeku su, pak, radovi na dogradnji vrtića. Izvor financiranja je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vrijednost projekta je 1.900.000,00 kn. Na kraju uslijedit će i opremanje zgrade vrtića i uređenje igrališta i prostora oko vrtića u okviru Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. U tijeku je priprema za javnu nabavu, a vrijednost projekta je 1.560.812,97 kn.

Uz ulaganja u vrtić, po značaju i vrijednosti u vrhu ljestvice projekata u provedbi svakako je Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Nuštar financiran iz Kohezijskog fonda. Vrijednost projekta je 3.289.569,85 kn, a projekt je u završnoj etapi i Reciklažno dvorište treba biti u funkciji do 18. svibnja. Načelnik Drinovac ističe još i rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici kralja Tomislava u Nuštru vrijednu 1.013.863,53 kn, a postupno realiziraju se i određeni koraci kada je riječ o nuštarskom dvorcu. Tako je projektom Obnova i revitalizacija dvorca Khuen-Belassy u Nuštru predviđena priprema i izrada dokumentacije za javnu nabavu za izradu Glavnih projekata, Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, Elaborata zaštite okoliša i ishođenje mišljenja Ministarstva, ishođenje uvjeta JPT prema izrađenim Idejnim projektima, te ishođenje Građevinske dozvole. Izvor financiranja je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, vrijednost projekta je 1.351.681,25 kn, a aktualna je etapa ishođenja uporabne dozvole. 

Među projektima u provedbi svakako treba istaknuti i projekt “Zaželi” vrijedan 3.007.795,72 kn, kroz koji je uposleno 20 žena iz Nuštra, Cerića i Marinaca, a one skrbe za ukupno 80 korisnika, osoba treće životne dobi.