18 C
Vinkovci
Subota, 3. lipnja 2023.

Općina Nuštar: Za održavanje komunalne infrastrukture 374.500,00 eura

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Planirajući proračun za 2023. godinu u Općini Nuštar za Program održavanja komunalne infrastrukture predvidjeli su iznos od 374.500,00 eura.

Sredstva su namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina te održavanje javne rasvjete.


Tako je iznos od 128.000,00 eura namijenjen za redovno i investicijsko održavanje asfaltiranih cesta, redovno održavanje poljskih putova te strojnu obradu i krčenje vegetacije. Iznos od 55.000,00 eura predviđen je u svrhu održavanja prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te za tekuće održavanje pješačkih staza. Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća košnju i skupljanje trave i smeća s javnih zelenih površina, sadnju i održavanje sezonskog cvijeća, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica te funkcioniranje zimske službe, a predviđeni troškovi su 142.000,00 eura. U to ulazi i održavanje čistoće javnih površina, koje u određenoj mjeri ovisi i o savjesnom ponašanju građana. Održavanje čistoće, naime, obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje koševa za otpatke, ali i uklanjanje otpada koji nesavjesni građani odbacuju na javne površine ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Za održavanje javne rasvjete predviđeno je 49.500,00 eura namijenjenih za redovno održavanje javne rasvjete, cvjetne i dekorske ukrase te trošak električne energije za javnu rasvjetu.

Radove u dijelu održavanja prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanja javnih zelenih površina te održavanja čistoće javnih površina, obavlja komunalno društvo Monosterium. Program održavanja komunalne infrastrukture financira se iz prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, spomeničke rente, zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesija, ostalih prihoda za posebne namjene, tekućih pomoći iz državnog proračuna te općih prihoda.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno