17 C
Vinkovci
Subota, 28. svibnja 2022.

Općina Nuštar: Za područje socijalne skrbi 1.988.000,00 kuna

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Temeljem Socijalnog plana za 2022. godinu iz proračuna Općine Nuštar za socijalnu skrb bit će izdvojeno 1.988.000,00 kuna. Ovaj iznos raspodijeljen je na više kategorija.

Opće kategorije su naknada za troškove stanovanja za što je predviđeno 50.000,00 kn, sufinanciranje cijene vode s 2.000,00 kn, pomoć za ogrjev sa 100.000,00 kn, jednokratna pomoć sa 75.000,00 kn, socijalni paketi s 15.000,00 kn, ostale naknade s 45.000,00 kn te ostale naknade u naravi sa 170.000,00 kn.

Dio Socijalnog plana koji se posebno odnosi na najmlađu populaciju obuhvaća pomoć za prijevoz učenika srednje škole za koju je u proračunu predviđen iznos od 300.000,00 kn, stipendije i školarine sa 650.000,00 kn, pomoć za opremu novorođenoga djeteta sa 150.000,00 kn te sufinanciranje vrtića sa 100.000,00 kn. Također, i u 2022. godini s ciljem zadržavanja mladih obitelji Općina Nuštar nastavlja s dodjelom pomoći mladim obiteljima za kupnju kuće s ukupno 200.000,00 kn. Socijalna skrb posebno za starije osobe obuhvaća pomoć za prijevoz umirovljenika do liječnika sa 10.000,00 kn te božićnice za umirovljenike sa 120.000,00 kn.

“Financijski plan za socijalu na istoj je razini kao i prošle godine s tim da smo povećali iznos za mlade obitelji jer smo uvidjeli da ima više zahtjeva. Broj novorođene djece u odnosu na 2020. se smanjio, ali smo ostavili jednak iznos nadajući se da će se to promijeniti u pozitivnom pravcu. Na žalost, zahtjeva za jednokratnom pomoći sve je više i to je ono što zabrinjavajuće. U svakom slučaju kroz naš Socijalni plan nastojimo pomoći onima koji su u potrebi te skrbiti o najmlađima od beba, vrtićke dobi do škole i studija, pomoći mladim obiteljima i pomoći našim umirovljenicima. Ispoštivali smo sve što smo obećali u 2021. i tako ćemo nastojati ispoštovati i sve u 2022. godini”, ističe načelnik Hrvoje Drinovac.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno