12 C
Vinkovci
Subota, 30. rujna 2023.

Općina Nuštar: Za političke stranke i nezavisne vijećnike 36.600 kuna

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Statuta Općine Nuštar Općinsko vijeće donijelo je odluku o raspoređivanju sredstava iz općinskog proračuna za 2022. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Općine imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine Nuštar i nezavisni vijećnici. Sukladno tome za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna za 2022. godinu bit će izdvojeno 36.600,00 kuna.

Prema zastupljenosti u aktualnom sazivu Općinskog vijeća od toga iznosa 6.000,00 kuna pripada Hrvatskoj demokratskoj zajednici koja u Vijeću ima dva vijećnika, a 3.000,00 kuna Domovinskom pokretu koji ima jednog vijećnika.

Za 9 nezavisnih vijećnika osiguran je iznos od 27.600,00 kuna, 3.000,00 kuna po svakom vijećniku te 3.300,00 kuna za svaku od dvije vijećnice budući da su u njihovim redovima i dvije žene kojima, kao podzastupljenom spolu u nuštarskom Vijeću, pripada pravo i na dodatnih 10 posto od iznosa predviđenog po članu predstavničkog tijela.

Ukoliko pojedinom članuVijeća tijekom godine prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Vijeća. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar doznačuju se na žiro račun političke stranke i na račun za političko djelovanje nezavisnog vijećnika, a isplaćuju se kvartalno kroz godinu.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno