Iako odlazaka u potrazi za boljom egzistencijom ima i s područja općine Nuštar pa tako i iz Cerića, za ovo mjesto ipak se može reći kako odseljavanje nije tako česta pojava. Baš nasuprot , u posljednjih desetak godina upravo u Ceriću bilježi se pojačano naseljavanje mladih obitelji koje koriste državne poticaje za kupnju ili gradnju prve nekretnine, a unazad dvije, tri godine i Općina u tu svrhu dodjeljuje nemalu jednokratnu potporu u iznosu od 20 tisuća kuna.

Tako je u Ceriću nastao poveći broj mladih obitelji s djecom te se pokazala i potreba za dječjim vrtićem. Cerićki mališani, naime, od rata na ovamo idu u vrtić u Nuštar ili u Vinkovce što je nužno rješenje kako je pokazala i anketa provedena 2018. godine, a u kojoj su roditelji iskazali interes za izgradnju vrtića u Ceriću. Slijedom toga, ističe načelnik Hrvoje Drinovac, krenulo se u pripremu ovoga projekta.

Tako je od Skupštine Vukovarsko-srijemske županije zatraženo ustupanje dijela zemljišta Područne škole u Ceriću za izgradnju vrtića, a sada je završen i glavni projekt kao preduvjet za osiguravanje sredstava putem natječaja.

Zgrada dječjeg vrtića koja po svojoj namjeni treba osigurati poticajnu sredinu za odgoj i naobrazbu predškolske djece od navršenih tri godine života do polaska u školu, oblikovana je tako da svojom tlocrtnom dispozicijom zadovoljava funkcionalno oblikovanje prostora. Riječ je o objektu površine 412 m2 kapaciteta za dvije odgojno-obrazovne skupine uzrasta od treće do sedme godine, ukupno 38 mališana.

Ono što slijedi je prijava na natječaj kako bi se osigurala sredstva za izgradnju, a budući vrtić u Ceriću djelovat će kao područni vrtić Dječjeg vrtića „Vrtuljak” Nuštar. Podsjetimo, nakon obnove i dogradnje vrtić u Nuštru sada može primiti 100 mališana, a s područnim vrtićem u Ceriću kapacitet ove predškolske ustanove bit će do 140 korisnika.