Općina Stari Jankovci zajedno sa Općinom Tovarnik i Općinom Žepče potpisala je Memorandum o suradnji sa namjerom stvaranja uvjeta za suradnju u zadovoljavanju zajedničkih interesa, a kao produkt projekta pod nazivom “Dijaspora za razvoj”.

Cilj ovog Memoranduma je uspostava suradnje između tri strane potpisnice, kojom su predviđena zajednička djelovanja do većeg sudjelovanja iseljeništva kroz razmjenu znanja i zajedničkih aktivnosti, te u privlačenju investicija iseljeništva koristeći zajedničke snage i resurse da na najbolji mogući način razvijaju i usklađuju suradnju sa iseljeništvom i kreiraju lokalne Politike o suradnji.

Potpisnice će zajednički raditi na provedbi programa i projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na poduzetništvo, turizam, poljoprivredu, kulturu, sport, a koji se financiraju od strane domaćih institucija u BiH i Republici Hrvatskoj i iz EU fondova, te na organiziranju kulturnih, sportskih, gospodarskih i ostalih manifestacija koje će služiti u svrhu okupljanja žepačke dijaspore.

Potpisnici Memoranduma će zajednički raditi na međusobnom informiranju i razmjeni informacija, umrežavanju različitih aktera u iseljeništvu, zagovaranje i zajednički nastup ka institucijama u BiH i Republici Hrvatskoj u cilju veće podrške iseljeništvu, pružanju kvalitetnih usluga, zajedničke podrške ulagačima, obostranoj promociji te suradnji na bilo kojim drugim aktivnostima koje uključuju iseljeništvo.