24 C
Vinkovci
Ponedjeljak, 15. srpnja 2024.

Općina Stari Jankovci prodaje tri nekretnine

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Općina Stari Jankovci 7. rujna raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine. U ponudi su dvije nekretnine u Oroliku i jedna u Slakovcima.

U Oroliku na prodaju je pod rednim brojem 1. ponuđena stambena zgrada s pripadajućim građevinskim zemljištem, površine 1 602 m² s početnom cijenom od 14.100,00 kuna (k.č.br. 333). Također u Oroliku, pod rednim brojem 2., Općina prodaje i građevinsko zemljište, površine 790 m² s početnom cijenom od 8.600,00 kuna (k.č.br. 251). Pod rednim brojem 3. na prodaju je ponuđena nekretnina u Slakovcima, kuća i dvorište, površine 441 m² s početnom cijenom od 15.375,00 kuna (k.č.br. 590).

Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina iznosi 15 dana od dana objave natječaja. Podnositelj ponude dužan je za sudjelovanje u natječaju uplatiti u korist Općine Stari Jankovci jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu za koju podnosi ponudu. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Stari Jankovci HR9423900011841400007, model HR68, poziv na broj odobrenja 7242 – OIB ponuditelja, uz naznaku: Jamčevina za kupnju nekretnina.

Ponude za kupnju nekretnina koje su dane na prodaju ovim natječajem dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za kupnju nekretnine pod rednim brojem:__(ne otvaraj)” na adresu Općine, Dr. Franje Tuđmana 1, 32241 Stari Jankovci. Pristigle ponude za kupnju nekretnina otvara općinski načelnik, na sjednici otvorenoj za javnost koja će biti održana 27. rujna općinskoj vijećnica s početkom u 9 sati.

Svaka dostavljena ponuda smatrat će se valjanom, ako sadrži sve tražene podatke i svu zatraženu dokumentaciju, te ako udovoljava svim uvjetima natječaja i pravovremeno je dostavljena. Svi detalji natječaja nalaze se službenoj web stranici Općine Stari Jankovci.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno