Skupština Vukovarsko-srijemske županije donijela je 18. prosinca, prošle godine Odluku o osnivanju trgovačkog društva Agro-klaster d.o.o. Vinkovci. Osnivači tvrtke su Vukovarsko-srijemska županija, općine Cerna, Vrbanja, Drenovci, Lovas i Stari Jankovci, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, te Zadruga za proizvodnju voća i povrća „Vinkovačka šparoga“. Svečano potpisivanje društvenog ugovora o osnivanju Agro-klastera zakazano je za 10 sati u Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru.