9 C
Vinkovci
Četvrtak, 6. listopada 2022.

Otkup pšenice roda 2018. godine 

Više od autora

- vl promo-


Josipa Haluška
Josipa Haluška
josipa.haluska@novosti.hr

Obavijest otkupljivačima pšenice!
Parametri kvalitete po kojima se prodaje/kupuje pšenica na tržištu Republike Hrvatske predmet su dogovara koji je zaključen ugovorom između proizvođača i otkupljivača. Otkupljivač je u skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom obvezan s proizvođačem sklopiti ugovor u pisanom obliku, koji mora sadržavati sve odredbe bitne za njihov poslovni odnos, a osobito odredbe o: 1. cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene; 2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje otkupljivaču i/ili prerađivaču; 3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke; 4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora; 5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda; 6. trajanju ugovora
Iznimno, pisani ugovor nije potreban ako primarni proizvođač prihvati narudžbu otkupljivača  na temelju javno objavljenih uvjeta otkupljivača koji su obvezujući i prilažu se otkupnom bloku i sadržavaju sve odredbe koje sadrži i pisani ugovor.
Otkupljivač u ugovoru ili javnoj objavi uvjeta može navesti da se cijena izračunava u skladu s kvalitativnim klasama (Premium, I. klasa, II. klasa, III. klasa i IV. klasa). Na obračunskoj analizi jasno moraju biti istaknuti i svi troškovi u kn/t ili kn/kg koji terete isporučenu pšenicu, a odnose se na troškove otkupa (ulaz, izlaz, koncentracija i dr.), raznih analiza i sušenja. Za dogovorenu hektolitarsku masu isplata će se obračunavati ovisno o odstupanjima od parametara navedenih u Pravilniku. Način korekcije i ugovorene cijene obavezno moraju biti sastavni dio ugovora. Ukoliko je u ugovoru bila navedena samo cijena za određenu klasu, a nije bilo navedeno na koji način će se odstupanja u parametrima odražavati na količinu i cijenu tada se to može smatrati nepoštenom trgovačkom praksom.
Otkupljivač jasno mora navesti u ugovoru koju kvalitetu prihvaća za otkup te na koji način se parametri kvalitete odražavaju na cijenu odnosno na koji način se na temelju pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena, koja je osnova i kako se vrši korekcija. Prema tome, da bi otkup bio u skladu sa Zakonom, otkupljivač u ugovoru mora navesti kakvu kvalitetu pšenice zahtjeva odnosno mora navesti koji su to sve parametri kojima takva pšenica mora udovoljavati kako prilikom preuzimanja pšenice ne bi došlo do nesporazuma je li otkupljivač dužan preuzeti isporučenu pšenicu ili ne. Pšenicu koja udovoljava ugovorenoj kvaliteti otkupljivač je dužan preuzeti i platiti sukladno ugovoru.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno