Gradsko vijeće Grada Otoka donijelo je Program poticanja stambenog zbrinjavanja na području Otoka kojim se utvrđuju načini i mjerila za poticanje stambenog zbrinjavanja s ciljem pomoći obiteljima te sprječavanja depopulacije i iseljavanja s područja grada, kao i smanjenja troškova izgradnje komunalne infrastrukture.
Korisnici po ovom programu mogu biti stanovnici grada Otoka koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati nadležna Porezna uprava. Korisnici po ovom Programu mogu biti isključivo obitelji sa stalnim prebivalištem na području grada Otoka koje u svom vlasništvu nemaju nekretnine, kuću ili stan, odnosno nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje. Korisnici po ovome programu mogu biti i obitelji od kojih je stalno prijavljen u Otoku jedan supružnik, a drugi da izjavu da će se u roku od šest mjeseci prijaviti na stalno prebivalište u Otoku, ako isti imaju boravak u Otoku.
lzuzetno, korisnici sredstava mogu biti i osobe koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Otoku i obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje. Korisnici potpora ne mogu biti osobe ukoliko su kao porezni obveznici prikazani na službenim stranicama Porezne uprave kao dužnici, a isti su registrirali svoje poslovanje pod drugim pravnim ili fizičkim osobama. Korisnici po ovom Programu mogu biti i obitelji koje su kod nadležnog državnog ureda podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje putem odobrenja građevinskog materijala ili podnijeli zahtjev za stan ili kuću.
Korisnici po ovome Programu ne mogu biti korisnici dvije vrste poticaja.

 

Program se odnosi na sljedeće vrste poticaja:
1.poticaj za kupovinu zemljišta na području Grada Otoka u iznosu od 20.000,00 kuna,
2.poticaj za izgradnju kuće u iznosu od 20.000,00 kuna,
3.poticaj za kupnju kuće u iznosu od 20.000,00 kuna
4.poticaj za adaptaciju kuće koja je u fazi izgradnje ili je u takvom stanju da još nije useljiva te su potrebni daljnji radovi kako bi bila pogodna za život u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

Detaljne informacije možete naći na dolje navedenom linku a ukoliko imate neke nejasnoće, obratite se u gradsku upravu.

 

Program poticanja stambenog zbrinjavanja