Foto: Oscar press
Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (HDFD) i ove godine bira hrvatskog kandidata za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti (Akademija) u kategoriji Najbolji međunarodni dugometražni film.
Pravo na kandidiranje i sudjelovanje na ovom izboru imaju svi igrani, animirani i dokumentarni filmovi (preko 40 minuta) pod većinskom kreativnom kontrolom državljana Republike Hrvatske ili osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koji su imali prvu objavu i redovnu komercijalnu kino distribuciju u razdoblju između (ne prije) 1. listopada 2019. i (ne kasnije od) 30. prosinca 2020.
Komercijalna kino distribucija je trebala trajati najmanje sedam dana u kontinuitetu.
Prijava filma:  
U prijavi za izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar producent treba dostaviti sljedeće dokumente:
1. izjavu o podmirenju svih materijalnih davanja što uključuje davanja prema autorima, glumcima i djelatnicima i filmskim kompanijama koji su surađivali i radili  na prijavljenom filmu, potpisanu od strane producenta i redatelja i izjavu da film ima riješena sva autorska prava
2. potvrdu distributera o komercijalnom prikazivanju filma najmanje 7 dana u kontinuitetu od 1. listopada 2019. do 30. prosinca 2020.
3. popis kompletne ekipe filma, kao i popis glumaca
4. izjavu da s filmom nije aplicirao i da nema namjeru aplicirati na poziv komisije druge države koja bira nacionalnog kandidata za nagradu Oscar
5. popis nagrada koje je film osvojio te podaci o međunarodnoj distribuciji
Gore navedeni dokumenti se dostavljaju u sjedište Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Britanski trg 12, 10000 Zagreb ili na tajnik@hdfd.hr (ako dokumente šaljete mailom izradite ih u .pdf ili .docx ili .doc formatu).
Producent filma koji je izabran za hrvatskog predstavnika nakon službene objave rezultata sa stručnom službom HDFD-a dogovara termin online prijave filma pri čemu je obvezan pripremiti i ostatak dokumentacije prema pravilima Akademije.
Izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar odvijat će se u skladu s općim i posebnim pravilima Akademije i Pravilnikom  HDFD-a o izboru hrvatskog kandidata za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.
U slučaju da se pojedine odredbe pravilnika razlikuju, primjenjuju se pravila Akademije.
U slučaju da Akademija za ovogodišnji izbor kandidata napravi modifikaciju u pravilima, svi prijavljeni bit će o tome pravovremeno obaviješteni.
Rok za prijavu filmova Hrvatskom društvu filmskih djelatnika je 7. listopada 2020. godine. 

Po isteku roka za prijavu utvrdit će se ispunjavaju li prijavljeni filmovi uvjete Akademije.

Prijavitelji čiji filmovi zadovoljavaju kriterije izbora bit će obaviješteni o formatu u kojem film treba predati i o roku za dostavu kopije filma za potrebe projekcija za izbornu Komisiju.
Projekcije filmova u konkurenciji zatvorenog su tipa i mogu im nazočiti isključivo članovi Komisije i Tajnik HDFD-a. Iznimno, zbog okolnosti koje značajno otežavaju ili onemogućuju održavanje projekcija filmova u kino dvorani (nepovoljna epidemiološka situacija i sl.), Upravni odbor HDFD-a može donijeti Odluku o održavanju projekcija putem video-linka. U tom slučaju, producentske kuće koje su prijavile film dužne su do datuma kojeg odredi Upravni odbor u Stručnu službu Društva poslati video-link koji će biti proslijeđen samo članovima Komisije.
Po provedenom izboru hrvatskog kandidata za nominaciju za 93. nagradu Oscar bit će obaviješteni producent filma, Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture te sredstva javnog priopćavanja.
Nominacije za nagradu Oscar bit će objavljene 15. ožujka 2021. godine, a svečana dodjela održat će se 25. travnja. Više detalja i novosti vezane uz 93. Oscare pratite na ovoj poveznici.
Pravilnik HDFD-a 
Izvor: HAVC