Danas je na snagu stupila Odluka predsjednika Republike, kojom je izbore za Hrvatski sabor raspisao za nedjelju, 5. srpnja, što znači da svi izborni rokovi počinju teći od ponoći odnosno s prvim minutama srijede, 3. lipnja, prenosi Hina.
S prvim minutama srijede s mrežne stranice DIP-a moći će se preuzeti obrasci za kandidiranje. Pravo predlagati kandidate i liste imaju političke stranke koje ne moraju za svoje liste prikuplčjati potpise te birači gdje je riječ o neovisnim, odnosno listama grupe birača, koje, da bi bile pravovaljane, moraju prikupiti najmanje 500 potpisa birača u izbornoj jedinici u kojoj se natječu.
Predlagatelji izbornih lista dužni su voditi računa da im žene i muškarci budu uravnoteženo zastupljeni, na listi trebaju imati najmanje 40 posto pripadnika oba spola. Ako to ne bude, listu to neće diskvalificirati, ali njenom predlagatelju prijeti kazna od 50 tisuća kuna.
Kandidacijske liste moći će se predavati do ponoći, 16. lipnja, a nakon što ih DIP provjeri i objavi pravovaljane liste, počet će i službeno izborna promidžba.
U Sabor biramo 151 zastupnika, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri bira ‘dijaspora’, odnosno hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu, a osam pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici koju čini cijela država.