Prema izvješću Županijskog centra 112 Vukovar protekli vikend obilježile su intervencije vatrogasnih službi koje su bile angažirane na gašenju požara na otvorenom prostoru. Tako su vatrogasci DVD-a Stari Mikanovci imali požarnu intervenciju uz cestu D46 u blizini Đurđanaca, gdje su zajedno s vatrogascima DVD-a Đakovo ugasili požar oko pola hektara šume i kanala, koje je prouzročilo nekontrolirano spaljivanje biljnih ostataka kukuruza. Vatrogasci DVD-a Spačva intervenirali su u krugu tvornice Spačve, gdje su ugasili požar piljevine na radnom stroju, dok su vatrogasci DVD-a Petrovci imali požarnu intervenciju na lokalitetu Brestovo, a ugasili su požar strništa kukuruza. Gorjelo je i u blizini Novih Mikanovaca gdje je izbio požar površine oko 2 ha zapaljenog i ostavljenog bez nadzora strništa kukuruza, koji se proširio na zapušteni vinograd i obližnji šljivik. U požaru je stradalo više stabala šljiva, a požar su ugasili vatrogasci DVD-a Stari Mikanovci. Vatrogasci DVD-a Otok su imali požarnu intervenciju u polju kod Otoka, gdje su ugasili požar 5 do 6 hektara strništa kukuruza.