U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 30. lipnja održan je sastanak radne skupine pružatelja usluga pomoći u kući i predstavnika udruga pružatelja socijalnih usluga s područja Vukovarsko-srijemske županije.
Sudionike su pozdravili i u radu aktivno sudjelovali Mato Karalić, predsjednik Društva Crvenog križa VSŽ i Damir Grizelj iz Upravnog odjela za socijalnu skrb VSŽ. Sastanak je vodila ravnateljica GDCK Županja Marija Dugalić, a sudjelovali su predstavnici izdvojenih poslovnih jedinica za pružanje usluga pomoći u kući općina Drenovci i Vrbanja, te predstavnici udruga pružatelja socijalnih usluga: Udruge osoba s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Matice umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije, Udruge „Treća životna dob“ Trpinja, Udruge „Doba mudrosti“ Nijemci, GDCK Županja i GDCK Vinkovci.
Na sastanku je analizirana radna verziju Socijalnog plana Vukovarsko-srijemske županije, te su iznijeti prijedlozi za izmjenama ili dopunama, kao i planovi koje pružatelji socijalnih usluga imaju u svojim strategijama ili srednjoročnim planovima. Uz iznošenje iskustava iz realizacije ranijih projekata financiranih sredstvima donatora, lokalne samouprave, državnog proračuna ili putem EU natječaja, naglašena je velika uloga koju imaju jedinice lokalne samouprave u provedbi socijalnih programa i pružanja usluga pomoći u kući, a posebno u financiranju rada udruga socijalno-humanitarnog karaktera za postizanje ciljeva socijalnog plana Vukovarsko-srijemske županije.