Kako je izvjestilo Ministarstvo hrvatskih branitelja danas je počela isplata dividende članovima Fonda hrvatskih branitelja za 2018. godinu.

Kako se navodi, ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2018. godinu je 7.195.500,00 kuna, što po jednom udjelu iznosi 3,82 kuna.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama FINA-e, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir, stoji u objavi.
S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 26. srpnja 2019. godine, pravo na isplatu dividende imaju oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli poslije 27. svibnja 2019. godine.

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 27. svibnja 2019. g. ili ranije te oni koji su otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.