Pisanjem testa iz hrvatskoga jezika na A razini počela je ovogodišnja Državna matura koja se održava u posebnim uvjetima zbog pandemije koronavirusa. Za polaganje mature prijavljeno je više od 32.000 pristupnika koje će nadzirati oko sedam tisuća nastavnika.

Sukladno kalendaru ispita koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) ljetni termin ispita državne mature trajat će od 8. lipnja do 3. srpnja, ali u dva bloka – prvi od 8. do 24. lipnja u kojemu će se polagati obvezni predmeti, te od 25. lipnja do 3. srpnja kada će biti ispiti iz izbornih predmeta.

Prva provjera stečenoga znanja za ovogodišnje maturante bit će ona iz hrvatskoga jezika, a ispit iz hrvatskoga jezika sastoji se iz dva dijela – testa i eseja. ‘Led će probiti’ tako oni maturanti koji su prijavili ispit iz hrvatskoga jezika na A razini, te su danas u 9 sati početi pisati test iz hrvatskoga jezika. Već u utorak, 9. lipnja, pisanju testa iz hrvatskoga jezika na B razini pristupit će njihovi kolege koji su odabrali tu razinu ispita.

Esej na A razini maturanti će pisati 10. lipnja, a na B razini 12. lipnja, a i svi ovi ispiti počet će u 9 sati.

Drugi ispitni tjedan počet će testovima iz materinskih jezika nacionalnih manjina

Drugi ispitni tjedan počet će testovima iz materinskih jezika nacionalnih manjina – češkoga, mađarskoga, srpskoga i talijanskoga koji će maturanti pisati u ponedjeljak, 15. lipnja , s početkom u 9 sati.

Istoga dana u 14 sati maturanti će polagati ispit iz grčkoga jezika, sljedeći dan, 16. lipnja u 9 sati maturanti će pisati esej iz materinskih jezika nacionalnih manjina, a u 14 sati ispit iz latinskoga jezika i na A ili B razini.

Ispiti iz stranih jezika počet će 17. lipnja polaganjem njemačkoga u 9 sati i španjolskoga jezika u 14 sati na obje razine.

Ispit iz engleskoga jezika na A razini na rasporedu je 18. lipnja u 9 sati, dok će se u 14 sati polagati francuski jezik na obje razine. Engleski jezik na B razini maturanti će polagati 19. lipnja u 9 sati, a istoga dana u 14 sati talijanski jezik na obje razine.

Blok obveznih predmeta završit će  ispitima iz matematike – 23. lipnja na A razini i 24. lipnja na B razini.