14 C
Vinkovci
Ponedjeljak, 3. listopada 2022.

Početak radova Projekta „SeNs Wetlands“

Više od autora

- vl promo-


Željko Komljenović
Željko Komljenović
zeljko.komljenovic@novosti.hr

Aktivnosti Projekta „SeNs Wetlands“ trenutno su u fazi izvođenja građevinskih radova na prostoru Tompojevačkih ritova. Naime, postavljanje aktivne senzorske monitoring mreže radi procjene zaštite okoline i korištenja močvarnih i ostalih površinskih voda podrazumijeva kopanje bunara za mjerne stanice. U njih će biti integrirani automatizirani senzori koji će pomoću prekograničnih monitorskih i upravljačkih sustava kontinuirano slati podatke za ključne postojeće rizike, zaštitu okoline i biološke raznolikosti. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020. Voditelj Projekta je Mario Raguž, viši stručni savjetnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Antropogeni utjecaj i intenzivna poljoprivredna proizvodnja zadnjih desetljeća doveli do pretvaranja močvarnih staništa u poljoprivredne obradive površine, što je uz sječu šumskih pojaseva  na obodu močvarnih staništa dovelo do erozije i jačeg zamuljivanja vodnih površina, kao i snižavanja razine vode.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno