Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci započelo je s posljednjom podjelom pomoći iz EU-projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“ za socijalno ugrožene osobe s cjelokupnog područja djelovanja GDCK Vinkovci koje obuhvaća grad Vinkovce, grad Otok i 11 općina Vukovarsko-srijemske županije: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci. Projekt je putem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku projekt financiran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Korisnici iz Vinkovaca pakete mogu preuzeti u skladištu Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci u Ulici Josipa Kozarca 10, Vinkovci, do petka 19.07.2019. u vremenu između 9 i 12h, a korisnici iz grada Otoka i općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci na distribucijskim mjestima GDCK Vinkovci u tim jedinicama lokalne samouprave.

Cilj projekta je podjelom paketa hrane i higijenskih potrepština pomoći najsiromašnijim sugrađanima koji na temelju 5 kriterija žive ispod granice siromaštva.

U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci i socijalnim službama svih jedinica lokalne samouprave pomoć Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci mogu dobiti obitelji ili osobe koje ispunjavaju ove kriterije za dodjelu pomoći:

1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade
2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem do 1.500 kn, odnosno do 2.000 kn za dvočlano kućanstvo
3. samohrani roditelji s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH od 3.276 kuna
4. obitelji s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.025 kuna kao iznosa prosječne neto plaće za svibanj 2017. godine prema Državnom zavodu za statistiku
5. iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od 3 mjeseca, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.