U organizaciji općine Bošnjaci u petak je provedena pokazna vježba “Bošnjaci 2018.” s ciljem provjere spremnosti i osposobljenosti Tima civilne zaštite u potpori ostalim operativnim snagama u obrani od poplava, upravljanja operativnim snagama i izvješćivanja o aktivnostima na terenu. U vježbi je sudjelovalo 38 pripadnika tima Civilne zaštite opće namjene Općine Bošnjaci i osam pripadnika lokalnog DVD-a, a vježbom je koordinirao zapovjednik DVD-a Bošnjaci Đuro Šumanovac. Nazočili su i predstavnici Hrvatskih voda, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar te licencirane pravne osobe “Sokol”. Sugestijama su usmjeravali sudionike u gradnji zečjih nasipa, protutlačnih zdenaca i potpornih zidova češljeva. Pripadnici CZ-a općine Bošnjaci bili su u odorama i s opremom koja je kupljena proračunskim sredstvima. Vježba je pokazala visoku razinu spremnosti i sposobnosti lokalnih operativnih snaga civilne zaštite. Održavanje pokaznih vježi i podizanje stupnja spremnosti za pravodobnu reakciju u izvanrednim situacijama vrlo su važni, posebice nakon katastrofalnih poplava koje su u svibnju 2014. poharale istočni dio županjske Posavine.