Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda Ministarstva poljoprivrede, vrijedan 20 milijuna kuna, otvoren je još samo do ponedjeljka. Potpora za kupovinu steonih junica namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja.

Potpora je namijenjena sufinanciranju troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica, dok je iznos potpore ograničen na maksimalnih 30.000 kuna po korisniku. Podsjetimo, proizvođači sirovog mlijeka i teladi za proizvodnju goveđeg mesa posljednje tri godine bili su oštećeni prijetnjom pojave zaraznih bolesti koje su narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima. Zbog toga su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada, što je zbog već prisutnog poremećaja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda dodatno otežalo njihov položaj.

Ministarstvo poljoprivrede stoga je pripremilo Program potpore u govedarstvu, a koji provodi u trogodišnjem razdoblju, od 2018. do 2020. godine. U tri godine provođenja Programa poljoprivrednicima će biti dodijeljeno ukupno 195 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Provedbom ovih mjera očekuje se pozitivan utjecaj na obnovu proizvodnog potencijala te vraćanje proizvodnje i uzgoja na razinu prije nastupa okolnosti koje su uzrokovale pad broja krava i smanjenu proizvodnju rasplodnog podmlatka za obnovu stada tijekom 2016. i 2017. godine.