Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je jučer dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 2014. do 2020. godine, ukupne vrijednosti 300 milijuna kuna. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva vrijedan je 250 milijuna kuna, od čega je 125 milijuna kuna namijenjeno za mikro, male i srednje korisnike, odnosno poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8 tisuća do 250 tisuća eura i zadruge ili proizvođačke organizacije, dok je druga polovica usmjerena na velike korisnike, odnosno poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5 tisuća eura.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do milijun eura za mikro, male i srednje korisnike, poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8 tisuća do 250 tisuća eura i zadruge ili proizvođačke organizacije, do 3 milijuna eura za velike korisnike, poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250 tisuća eura te do 100 tisuća eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100 tisuća eura.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” ima ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore u vrijednosti od 50 milijuna kuna. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj. U sklopu ovog natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”. Ulaganje u sklopu ovoga Natječaja mora biti povezano s prihvatljivim ulaganjem iz Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5 tisuća eura. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 300 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti, i do 100 tisuća eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100 tisuća eura.

Prvi dio zahtjeva za potporu za ove natječaje može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.