U Privlaci je održana početna konferencija programa “Zaželi-faza II-Projekta Ojačaj svoj radni potencijal II”, a u skladu s popisanim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednim 1.375.250 kuna. Riječ je projektu koji je omogućio ponovno zapošljavanje 15 žena s područja općine Privlaka radi unaprjeđivanja njihovog radnog potencijala, tijekom 12 mjeseci. Ciljanoj skupini nezaposlenih žena omogućit će se i dodatno obrazovanje, odnosno osposobljavanje kako bi se unaprijedile njihove socijalne vještine i znanja, što će rezultirati poboljšanjem kvalitete života i smanjenjem socijalne isključenosti.

Općina je objavila i dva javna poziva, kojima se u ovoj teškoj i neizvjesnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom Covid-19 virusa želi pomoći stanovništvu, a odnose se na poticanje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji te na poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba.

Također, objavljen je i javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za koje iz godine u godinu postoji sve veći interes. Korisnici poticaja za zapošljavanje mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva, obrti i obiteljska gospodarstva sa sjedištem u Privlaci koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Privlaka, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati nadležna Porezna uprava, a moraju zaposliti isključivo mještane Privlake. Na Javni poziv za stambeno zbrinjavanje mogu se javiti obitelji čiji članovi nisu stariji od 45 godina i imaju prebivalište na području Privlake, čiji članovi nemaju u svom vlasništvu nekretninu niti osigurano stambeno pitanje i čiji članovi nemaju nepodmirenih obveza. Što se tiče studentskih stipendija, pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti dodiplomskih i diplomskih studija s područja Općine Privlaka, koji imaju status redovnog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju po drugoj osnovi i koji nisu stariji od 27 godina. Iznos godišnje stipendije je 7.000 kuna.