Župan Božo Galić primio je u Palači Srijem u Vukovaru pomoćnika ministrice znanosti i obrazovanja, za područje srednjoškolskog obrazovanja, Vladu Prskala, koji boravi u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Ovim susretom, ali i posjetom srednjoškolskim ustanovama u našoj županiji, ustanovit će se prednosti i nedostatci u funkcioniranju obrazovnog sustava, drugim riječima, stvarnoj reformi odgojno-obrazovne politike.

Trenutno je u izradi jedan novi sustav strukovnog obrazovanja. Započela je kurikularna reforma, izrađena je strategija, a ovih dana se u Saboru donosi Zakon o strukovnom obrazovanju. Mijenja se paradigma o strukovnom obrazovanju i namjera je školovati mlade ljude za tržište rada te osigurati srednje škole, učilišta i sveučilišta za potrebe lokalnog gospodarstva.