Iz Grada Vinkovaca danas su izvijestili da je poništen postupak javne nabave za radove izgradnje nadvožnjaka i prilazne prometnice za potrebe projekta “Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima”. Postupak javne nabave poništen je iz razloga što su sve četiri pristigle ponude ocijenjene kao nevaljane. Kako ističu, cijena tri ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu, a ponuda najpovoljnijeg ponuditelja nije sukladna dokumentaciji o nabavi. Grad Vinkovci će pokrenuti novi postupak javne nabave nakon isteka zakonskog roka za izjavljivanje žalbe, u trajanju od deset dana. Podsjetimo, ukupna vrijednost projekta iznosi 79.979.282,80 kuna. Ukupni iznos prihvatljivih sredstava od 78.468.769,67 kuna bit će financiran u stopostotnom iznosu iz bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda i državnog proračuna. Izgradnjom nadvožnjaka iznad pruge Zagreb – Vinkovci – Tovarnik i prilazne prometnice postići će se glavni cilj projekta, odnosno uklanjanje uskog prometnog grla na postojećim prometnicama u Vinkovcima. Osim toga, izgradnja nadvožnjaka istodobno će rezultirati smanjenjem udjela putovanja automobilom u korist javnog gradskog prijevoza i biciklističkog prometa uz izravni doprinos smanjenju emisije CO² i onečišćenja okoliša. Izgradnjom nadvožnjaka prometno će se povezati stanovništvo naselja Borinci s centrom grada Vinkovaca, te će se omogućiti izravni dolazak u sam centar grada u samo nekoliko minuta.