Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.

Cilj Poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. U okviru Poziva financirat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje. Isto tako, podržat će se aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.

Sredstva su namijenjena za:

-zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta) i uključivanje vanjskih suradnika,
-otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme,
-promidžbene aktivnosti,
-distribucija,
-stručno usavršavanje namijenjeno isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti koji djeluju u područjima izvedbenih umjetnosti, vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti. Potpore će se odobravati u visini od 85% prihvatljivih troškova projekta.

Najniži iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 20.000,00 HRK, a najviši 250.000,00 HRK. Više o ovom Pozivu i prihvatljivim aktivnostima, kao i o potrebnoj dokumentaciji pročitajte na sljedećoj poveznici.