Zamjenik gradonačelnika Vinkovaca Gabrijel Šokičić i dopredsjednik Udruge potrošača Vukovarsko – srijemske županije Nikola Kaselj potpisali su danas Sporazum o suradnji na zaštiti prava potrošača. Riječ je o sporazumu na godišnjoj razini kojim će se svim potrošačima Grada Vinkovaca omogućiti besplatni savjeti vezano za ostvarivanje njihovih potrošačkih prava i obveza. Tako će Grad Vinkovci organizirati savjetovanja potrošača, inicirati i podupirati projekte udruga kojima se unapređuju i promiču prava potrošača te će sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini. “Nadam se da je do sada ova suradnja imala svojih rezultata, kao i još boljoj suradnji i boljim rezultatima na korist svih naših građana, kao potrošača.”, rekao je zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić. “Ovim sporazumom udruga “Glas potrošača” preuzima sve one poslove koji su u interesu građana po pitanju njihovih prava i obaveza, kao i pojavama na tržištu, gradu ćemo pružiti potrebnu pomoć na implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji su s njim u vezi.”, istaknuo je Nikola Kaselj.