Danas je u općinskoj vijećnici Općine Jarmina potpisan ugovor o izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Jarmini. Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti  – Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić s tri dječje skupine i upravom, odabrana je najpovoljnija ponuda sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, tvrtke Bodat d.o. o. Vinkovci. Nadzor nad izvođenjem radova obavljat će tvrtka Solux d,o.o. Vinkovci.

Izgradnja dječjeg vrtića projekt je vrijedan sedam i pol milijuna kuna i u cijelosti je finaciran iz fondova Europske unije