U prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar te gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave danas su potpisali 29 Ugovora o dodjeli financijskih potpora u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.  

Na temelju navedenog Programa, a nakon objavljenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, ukupno je zaprimljen 61 projekt jedinica lokalne samouprave, od kojih je 48 dostavljeno sa urednom projektnom dokumentacijom u skladu sa objavljenim Javnim pozivom. S obzirom na limit osiguranih sredstava u državnom proračunu u iznosu od pet milijuna kuna, Povjerenstvo za odabir projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 29 projekata te raspodijelilo osigurana sredstva na projekte u četiri grada i 25 općina.

Riječ je o potpisanim Ugovorima za projekte u gradovima; Novska, Lipik, Grubišno Polje i Beli Manastir, te općinama; Vrhovine, Jagodnjak, Perušić, Vojnić, Vrbanja, Ružić, Gračac, Okučani, Hercegovac, Đulovac, Erdut, Lišane Ostrovičke, Sirač, Končanica, Kijevo, Velika Pisanica, Čađavica, Drenovci, Nova Kapela, Bošnjaci, Ervenik, Kistanje, Plaški, Udbina i Markušica.

Ukupna vrijednost nominiranih projekata u navedenih 29 jedinica lokalne samouprave iznosi 19,3 milijuna kuna. Uz potpisivanje Ugovora o dodijeli financijskih potpora u vrijednosti pet milijuna kuna, jedinice lokalne samouprave preostala su sredstva osigurale kroz vlastite proračune ili putem drugih izvora financiranja.

Odabrani projekti odnose se na aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane za obnovu, izgradnju ili nadogradnju objekata komunalne i socijalne infrastrukture te aktivnosti vezane za uređenje i unapređenje življenja i stanovanja na tim područjima.

Državni tajnik Nikola Mažar, u svom govoru izrazio je veliko zadovoljstvo što se projekti poticanja gradova i općina protežu od općine Drenovca, na istoku Republike Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa sve do Gračaca u Zadarskoj županiji, dakle u Slavoniji, Banovini, Lici i Dalmatinskoj zagori, odnosno na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi gdje ovakvi projekti doprinose boljitku življenja stanovništva na tim prostorima, a tiču se financiranja dječjih vrtića, ambulanta, društvenih domova, domova kulture, domova za stare i nemoćne, sanacije cesta, pješačkih staza, javne rasvjete, vodoopskrbnih sustava i dr.