16 C
Vinkovci
Nedjelja, 3. srpnja 2022.

Potpore gospodarstvenicima kroz EU programe

Više od autora

- vl promo-

Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr

U Vukovarsko-srijemskoj županiji objavili su javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unaprjeđivanje poslovanja gospodarskih subjekata na području županije za ovu godinu. Riječ je o nepovratnim potporama koje se dodjeljuju sukladno pravilima Uredbe Europske komisije o primjeni Ugovora o funkcioniranju EU-a kao potpore male vrijednosti. Pravo prijave ostvaruju mikropoduzetnici, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, osim trgovačkih društava i ustanova u kojima županija, grad, općina ili država imaju vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Potpore mogu koristiti i poduzetničke potporne institucije, inovatori, fizičke osobe i udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva u županiji te klasteri.

Namjena za koju se traži potpora odnosi se na ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđivanje poslovanja radi podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja. Među prihvatljivim troškovima su i nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, izgradnja/dogradnja, adaptacija, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora. Tu su i troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certifiranje vlastitih proizvoda, polaganje stručnih i majstorskih ispita, plaćanje najma prostora, kotizacije za sudjelovanje na seminarima, radionicama. Podnositelj prijave ne smije imati blokiran poslovni račun ni nepodmirene obveze prema državi za poreze i doprinose, a bitno je da troškovi za koje se traži potpora nisu nastali prije 1. siječnja ove godine.

Ukupno planirana vrijednost objavljenog poziva je 450.000 kuna, a potpora Županije iznosi do 70 posto opravdanih troškova izvršenog ulaganja.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000 kuna, a najveći 25.000 kuna. Poziv je otvoren do 31. listopada ove godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije za tu namjenu, a prijave će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno