5 C
Vinkovci
Srijeda, 30. studenoga 2022.

Potpore poljoprivrednicima naše županije

Više od autora

- vl promo-


Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr

U Vukovarsko-srijemskoj županiji objavili su Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi u 2020. godini. Potpore se odnose na jačanje poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja stjecanjem znanja i vještina, te za sufinanciranje organiziranja radionice za stjecanje znanja i vještina za senzorne analitičare mesnih proizvoda.

Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave javnog poziva, a na isti se mogu javiti udruženja poljoprivrednih proizvođača, uz uvjet da imaju sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije, da nemaju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije, da nemaju dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna i da nemaju dugovanja prema državnom proračunu. Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci moraju biti ispunjeni računalom ili ručno na način da su čitljivi. Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija: Preslika predračuna ili ponude predavača, preslika ostalih troškova održavanja radionice, izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije, izjava da nema dvostrukog financiranja projekta iz županijskog proračuna i izvadak iz jedinstvenog registra računa iz Fine da račun nije u blokadi. Prijave se podnose na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Upravni odjel za poljoprivredu, s naznakom „Prijava za javni poziv“ Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci ili osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi Glagoljaška 27,32100 Vinkovci.

Javni poziv je otvoren do 30. rujna 2020. godine. Sve informacije zainteresirani poljoprivrednici mogu dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, broj telefona 032/344-067 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail:ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno