Nedavno smo svjedočili nesvakidašnjim događajima o kojima su nam informacije pristizale s otoka Raba. Naime, dio stare gradske jezgre Raba danima je bio zatvoren, a stanovništvo evakuirano nakon što se plin iz oštećene instalacije proširio u tlo. Podsjetimo, ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je da su zaprimili dojavu da se u jednoj od ulica u gradu Rabu osjeća miris plina, na mjesto događaja izašle svu sve žurne službe, zatvoreni su restorani u navedenoj ulici i osigurano je mjesto događaja. Mjerni instrumenti ukazivali su na visoku koncentraciju plina, i do 100 posto, kao i ugljikova monoksida. Utvrđeno je da je izvor podzemni spremnik plina propan-butan jednog od hotela. Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Raba u dogovoru s gradskim vlastima donio je odluku o tome da se provede privremeno premještanje stanara iz nekoliko gradskih ulica. Propan-butan je opasan plin s niskom granicom eksplozivnosti, a kojeg je u jednom trenutku ispod gradske jezgre bilo cijelo jezero, stoga je bilo nužno pročistiti prostor prije otvaranja za građane i povratka stanara. Na sreću ovoga je puta na Rabu sve prošlo bez težih posljedica i ljudskih žrtava, no takve su situacije izuzetno opasne i svi koji se bave poslovima s plinom stalno moraju biti na oprezu.

Iz Plinare istočne Slavonije, koja ima ukupno 19.888 aktivnih potrošača i koja godišnje distribuira gotovo 420.000.000 kWh plina, od čega oko 190.000.000 kWh za kućanstva, ističu da oni kao distributer plina redovno izvode provjere plinskih instalacija, kao i preventivne preglede plinske mreže na cijelom distribucijskom sustavu koji obuhvaća 4 grada i 17 općina.

“Neprekidnim nadzorom plinskog distribucijskog sustava, pripremom sustava za posebne uvjete rada, analizom uvjeta u sustavu, predviđanja ponašanja, pravovremenim prosljeđivanjem informacija o stanju u sustavu, te fizičkim nadzorom tehnoloških objekata i njihovim sustavnim održavanjem, osigurani su svi preduvjeti za sigurnu i pouzdanu distribuciju plina na cijelom našem području. Moram naglasiti da u tekućoj godini godini nije bilo izvanrednih situacija na distribucijskom sustavu, te nije zabilježen niti jedan prekid isporuke plina”, ističe direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić.

Dodaje kako se redovno periodično ispitivanje unutrašnjih kućnih plinskih instalacija obavlja svakih deset godina, dok se redovno periodično ispitivanje unutrašnjih plinskih instalacija komunalnih potrošača obavlja u razmaku od jedne do pet godina, ovisno o instaliranoj snazi plinskih uređaja.

“Redovan pregled plinske mreže obavlja se preventivno upravo u svrhu sprječavanja curenja plina, a godišnje se pregleda oko 500 kilometara plinske mreže, te oko 11.000 mjerno-regulacijskih setova. Uočena propuštanja odmah saniramo i na taj način spriječimo možebitne teže probleme”, pojašnjava Marija Ratkić. Inače, Plinara istočne Slavonije raspolaže s ukupno 1.030 kilometara plinske mreže, od čega 898 kilometara polietilenskih plinovoda i 132 kilometra čeličnih plinovoda, a kako kažu, podrazumijeva se da redovito brinu o sigurnosti i održavanju cijelog distribucijskog sustava i sigurnosti građana.