Na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije jučer je utvrđena influenca ptica, podtipa H5N8. Daljnje laboratorijske pretrage koje će utvrditi u koju skupinu patogenosti pripada virus, visoko ili nisko patogeni virus, su u tijeku.

Nađeni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi odnosno da ima zoonotski potencijal. Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju kako su odmah po postavljanju sumnje poduzete sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti za zaraženom farmom. “Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i trenutno se provode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Republike Hrvatske. S obzirom na situaciju po pitanju influence ptica u europskim zemljama i dodatne informacije pretpostavka je da se radi o visoko patogenoj influenci ptica. Od 1. siječnja do 18. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visoko patogene influence ptica u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj i Francuskoj”, ističu.

Također, tijekom ove godine visoko patogena influenca ptica je potvrđena kod divljih ptica u sedam država članica, odnosno Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Njemačkoj je u divljih ptica identificiran podtip H5N5, a u Nizozemskoj podtip H5N1.

Iz ministarstva izvješćuju javnost i kako je dana 17. studenoga 2020. godine na snagu stupila Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske. Naredbom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, podsjećaju na obavezu prijave svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.