- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

U Vukovaru je danas svečano potpisan Sporazum i Ugovor o suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu za pokretanje dislociranog preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije u Vinkovcima. Sporazum i Ugovor u ime Šumarskog fakulteta potpisao je prodekan Stjepan Pervan, u ime Vukovarsko-srijemske županije župan Božo Galić, Grada Vinkovaca, zamjenica gradonačelnika Kata Krešić i u ime Centra kompetencija za istraživanje i razvoj Ivan Ambroš, direktor Centra.

“Posebno sam ponosan da sam danas mogao potpisati ovaj sporazum koji je od izuzetnog značaja za cijelu ovu regiju, Vukovarsko – srijemsku županiju i Grad Vinkovce. Otvaranje dislociranog preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije omogućiti će da se u ovom kraju zadrže ljudi, dobiti će mogućnost dodatnog školovanja, a napravoto ćemo i kavlitetnu suradnju između industrije i lkalne zajednice te ujedno vodimo računa i o socijalnim komponentama i da se sirovina s ovog područja zadrži i oplemeni i donese najveću moguću financijsku i svaku drugu korist za ovaj kraj.”, kazao je Stjepan Pervan, prodekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

“Naše planove ostvarujemo, a jedan od kamenčića u tom mozaiku je i otvaranje stručnog studija drvne tehnologije u Vinkovcima. Logično je da se takav studij otvori u našoj županiji jer mi imamo najbolju i najkvalitetniju sirovinu u Hrvatskoj.”, kazao je župan Galić istaknuvši kako će se vrlo brzo u Vinkovcima otvoriti i dislocirani trogodišnji studij Fakulteta elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek što se uklapa sa stručnim studijem drvne tehnologije i riječ je o kadru koji je potreban ovom našem kraju. Župan Galić najavio je i vraćanje Poljoprivrednog fakulteta u Vinkovce.

“Pokretanje dislociranog preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije za naš grad je velika stvar i što znači da našim mladima i Grada Vinkovaca i Vukovarsko – srijemske županije visoko obrazovanje će biti dostupnije. Činjenica da u jedno gradu imate visoko obrazovanje daje na neki način pravo i nadu da će više mladih ostajati u našem gradu i da će na prostoru našega grada i županije završetkom tog studija pronaći posao.”, kazala je Kata Krešić, zamjenica vinkovačkog gradonačelnika dodavši kako je imati visoko obrazovanje u gradu imperativ uopće današnjeg napretka i života, a naročito visoko obrazovanje visokih tehnologija danas je nezamjenjivo, jer i oni poslovi koji su ranije manje zahtijevali visoku tehnologiju danas ju zahtijevaju u svim segmentima svoga rada. “Činjenica da mladi čovjek može iz svoga mjesta ili iz neposredne blizine studirati je neprocjenjiva i stoga mi u Gradu Vinkovcima iskazujemo svoje veliko zadovoljstvo”, zaključila je Krešić.

“Danas je povijesni dan za šumarstvo i drvnu industriju Vukovarsko – srijemske županije, jer će studij drvne tehnologije od sljedeće goine biti na raspolaganju našim srednjoškolcima, kako bi i oni mogli pridonijeti dizanju vrijednosti ove šume koju imamo da ne ostane samo na primarnoj preradi, izvozu trupaca, nego da govorimo o proizvodima visoke dodane vrijednosti i visokog stupnja finalizacije.”, kazao je Ivan Ambroš, direktor Centra kompetencija Vinkovci.

Ovim Sporazumom i Ugovorom Vukovarsko-srijemska županija će s Gradom Vinkovcima sufinancirati studij u Vinkovcima, a Centar kompetencija će organizirati terensku nastavu s tvrtkama koje su izrazile svoj interes za ovaj studij. U planu je upisati 40 studenata u Vinkovcima već u akademskoj godini 2020./2021.

Redovni preddiplomski stručni studij drvne tehnologije trajat će šest semestara, odnosno tri godine. Po završetku trogodišnjeg studija, studenti će steći zvanje stručni prvostupnik drvne tehnologije.