25 C
Vinkovci
Petak, 29. rujna 2023.

Povijest novinstva u Vinkovcima

Više od autora

- vl promo-

Poštovani čitatelji,

pred vama je novi broj Vinkovačkog lista izgledom i sadržajem drugačijeg od onoga na kojeg ste naviknuti. Zagovornicima promjena on će se vjerojatno svidjeti. Višegodišnjim čitateljima možda se u početku i neće dopasti. Nova, pomlađena ekipa koja uređuje i stvara list vjeruje kako će zadržati sadašnje i steći nove čitatelje.

U proteklih 65 godina koncepcija lista mijenjala se nekoliko puta u sadržajnom pogledu i grafičkom izgledu. Svaka promjena teži poboljšanju i primjeni suvremenih trendova kako bi se prilagodila interesima i potrebama čitatelja i vremena u kojem živimo.

Povijest novinstva u Vinkovcima datira od 1874. godine. U razdoblju od 143 godine u gradu je izlazilo oko 44 različita lista, no niti jedan bez prekida nije izlazio 65 godina.

U sklopu tih promjena uvodi se kolumna s nazivom Vijesti iz povijesti. U njoj ću pisati o značajnim ljudima i događajima koji su obilježili povijest našega grada i okolice. Nadam se kako ću starije čitatelje podsjetiti na davna vremena iz njihova djetinjstva i mladosti, a kod mlađih pobuditi interes za upoznavanjem prošlosti i načina života naših predaka.
Različiti mediji kako elektronski tako i tiskovine bitan su čimbenik koji je utjecao na društvene, političke, gospodarske prilike, kulturu, sport i druga područja života ljudi. Tiskovine kao jedan od najstarijih, do pojave elektronskih medija, bile su dominantne. Njihov broj i vrijeme pojavljivanja odraz su stupnja razvijenosti društva određenog prostora. Dnevne tiskovine i radijski program utjecali su na društvo, kreirale i promicale stil i način života, političko opredjeljenje i aktivnost pojedinaca i grupa, kulturu, sport i druga područja života odnosno stvaranje novog sustav vrijednosti kao što to danas čine suvremeni elektronski mediji i Internet koji su naš planet pretvorili u globalno selo.

U Vinkovačkom listu zapisani su brojni, podaci temeljem kojih se može pratiti društveni i gospodarski razvitak, kulturno-zabavna i sportska zbivanja koja su se odvijala u našem gradu i okolici.

Vinkovačke novosti imale su brojne čitatelje. To najbolje ilustrira podatak kako je nekada naklada iznosila 10.000 primjeraka.

U Vinkovcima prve novine/ list Krajišnik pojavile su se već 1874. godine. Tiskan je u  Narodnoj tiskari osnovanoj 1873. g. Do kraja 19. stoljeća izlazila su još tri lista: Narodnjak, Vinkovci i okolica odnosno Vinkovce und Umgebung i Vinkovački tjednik.  U prva dva desetljeća 20. stoljeća pojavilo se nekoliko listova koji su kratko izlazili kao što su: Vinkovački glasnik, Cibalis, Svjetlost, Syrmier Nachrichten, Vinkovačke novine. Prvo lokalno glasilo nakon Prvog svjetskog rata bile su Vinkovačke novosti. U početku imale su gradsku rubriku i kroniku iz okolice te kraće napise o gospodarskim, komunalnim i drugim problemima kao što su obavijesti o tadašnjim prosvjetnim, kulturnim, zanatskim i sportskim društvima.
Prestale su izlaziti 1920. g. kada se na kratko pojavilo čak 5 novih listova: Rad, Vinkovački glasnik, Pučka politika, Fiziokratija i Organizator. Osim Vinkovačkog glasnika koji je izlazio tri godine ostali listovi prestali su izlaziti već nakon nekoliko brojeva.

Vinkovci su 5. 11. 1920. godine proglašeni gradom i dobili novi list s imenom Cibalia koji je izlazio do 1922.g.  U razdoblju od 1923. do 1940. godine u Vinkovcima izlazili su listovi: Zvono, Hrvatski branik, Cibalis, Graničarski list, Vinkovački glas, Hrvatska riječ, Vinkovački tjednik, Posavski lovac, Uspjeh, Novi vinkovački tjednik, Novi list, Seljačko pravo, Narodni glas, Vinkovački branik, Hrvatski branik, Slavonija i Slavonac. Uz njih izlazila su dva vjerska mjesečnika: hrvatski Put Spasenja i njemački Entscheidung für Christus und sein Wort, te prigodni humoristički listovi: Aprilsko specijalni izdanje, Aprilsko posebno izdanje i Karnevalsko posebno izdanje.

Za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske izlazili su Graničar i Hrvatska. Prvi list nakon Drugog svjetskog rata u Vinkovcima zvao se Pravda koja je izlazila od 1945. do 1947. godine. 1950. i 1951. g. izlazila je povremeno pod imenom Za pobjedu socijalizma. Od 1952. g. zove se Šokadija koja je postala glasilo Narodne fronte kotareva Vinkovci i Županja.

13. rujna 1952. godine izašao je prvi broj Vinkovačkih novosti čiji je izdavač bio Kotarski odbor Narodne fronte Vinkovci. Od 1956. do 1976.g. list je izlazio pod naslovom Novosti, a potom do 1991.g. kao Vinkovačke novosti. Od 5. siječnja 1991.g. izlazi pod imenom Vinkovački list.

U početku list je imao 4 do 6 stranica s nekoliko rubrika. Tijekom vremena broj stranica se povećao na 20, a u dvobrojima i do 40 stranica. U ranim pedesetim godinama 20. stoljeća u listu nalazile su se rubrike: Kulturna kronika, Privredni život, Komunalna djelatnost s dva podnaslova – Sa naših sela i Kroz naš grad, Vinkovački razgovori s podnaslovom Čika Roka iz Otoka te vijesti iz sporta. Preko njih čitatelji su dobivali informacije o događanjima u gradu i okolici. U listu nalazile su se obavijesti o kazališnim predstavama, nazivima filmova u dva vinkovačka kina, zbivanjima u Domu armije, radnom vremenu Gradske čitaonice zatim Knjižnice, Muzeja te dežurnog liječnika i brojevi telefona milicije, zdravstvene stanice i bolnice. Glavni i odgovorni urednik u tim prvim godinama bio je prof. Josip Korda, a list je uređivao redakcioni  odbor, kako se tada nazivao, u kojem su se nalazili prof. Antun  Petković, prof. Dionizije Švagelj i Dušan Šuša.

Do prve promjene došlo je 1953. g. kada je promijenjena naslovnica, a list postao glasilo SSRN Vinkovci ( Socijalističkog saveza radnog naroda – Vinkovci). Godine 1954. Vinkovačke novosti postale su glasilo SSRN kotareva Vinkovci i Županja, a 1955. glasilo SSRN kotara Vinkovci.

Početkom 1956. došlo je do promjene naziva u Novosti i novog izgleda naslovnice. Godine 1962. izmijenjena je naslovnica koja se u takvom obliku zadržala sve do 1976. godine. Početkom 1976. godine list se opet nazivao Vinkovačke novosti i imao novu naslovnicu koja je opstala do studenog 1990. g. Uz vizualne izvršene su i promjene u sadržajnom smislu. Najveći broj priloga odnosio se na prikaz tadašnjih društveno političkih prilika i aktivnosti vladajuće partije i njezinih čelnika odnosno općinske uprave i političkih struktura koji su bili izdavači i financijeri novina.

Uz mali broj zaposlenih novinara koji su pripremali priloge i za radijsko emitiranje angažirani su vanjski suradnici, znanstvenici, književnici i drugi koji su svojim prilozima podigli kvalitet lista. Praćenje sportskih događaja također je postalo kvalitetnije. Zapisi o tome dragocjeni su izvor podataka za suvremena istraživanja o povijesti sporta u Vinkovcima i okolici. Osim tekstova o tjednim zbivanjima u gradu pisalo se i o zbivanjima u tadašnjim kotarima, zatim općinama, te gradovima. Rubrika Vijesti iz naše komune sadržavala je zapise o prilikama u seoskim naseljima vinkovačke općine. Uz sve veći broj fotografija u listu objavljivane su karikature i stripovi nekolicine vinkovačkih strip majstora koji su se afirmirali na nacionalnom i međunarodnom planu.

Sastavni dio Vinkovačkog lista bili podlistovi nekada značajnih vinkovačkih poduzeća Spačve, Dilja, PIK Vinkovci, Graditelja i drugih poduzeća.

Uvjeti za tiskanje lista za vrijeme Domovinskog rata bili su gotovo nemogući kao i za djelovanje Radijske postaje, no list je izlazio, a Radio Vinkovci djelovao.

Od svojeg postojanja list je s manjim iznimkama tiskan u vinkovačkoj Iskri, a od lipnja 1994. g. u tiskari Medijskog centra Glas Slavonije u Osijeku.

Vinkovački list svojevrsna kronika vinkovačke povijesti druge polovice 20. i prvih desetljeća 21. stoljeća bio je namijenjen svima koji su željeli znati što se događa u našem gradu i okolici, a koji su se raselili po Hrvatskoj, Europi, Americi ili Australiji gdje kao stalni pretplatnici dobivali vijesti iz dalekog zavičaja.

Nakon digitalizacije svih brojeva Vinkovačkog lista, on line izdanja i portala postao je dostupan čitateljima diljem svijeta posebice Vinkovčanima ma gdje bili.

 

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno