Europska komisija i Europska investicijska banka (EIB) predstavile su paket mjera u vrijednosti od jedne milijarde eura posebno namijenjen mladim poljoprivrednicima. Razlog donošenju ovih mjera je taj što su banke u 2017. godini odbile 27% zahtjeva za kredit koje su podnijeli mladi poljoprivrednici u EU-u, dok za druga poljoprivredna gospodarstva taj postotak iznosi samo 9%. Paketom u vrijednosti od milijardu eura nastoji se povećati pristup financiranju za poljoprivrednike EU-a, posebno one mlade. Naime, kako se ističe, poljoprivredni sektor okosnica je gospodarstva EU-a i ima ključnu ulogu ne samo u proizvodnji zdrave hrane, već i u borbi protiv klimatskih promjena i očuvanju okoliša.

Ovom novom inicijativom EIB je usmjeren prema budućnosti tog sektora i uklanja važan nedostatak na tržištu, odnosno nedostatan pristup financiranju za poljoprivrednike, osobito sljedeću generaciju.

Osim toga, ovim programom kredita poticat će se rast i konkurentnost u poljoprivrednom sektoru i sektoru biogospodarstva očuvanjem i otvaranjem novih radnih mjesta u ruralnim i obalnim područjima. Programom će na razini država članica upravljati banke i društva za leasing koja posluju diljem EU-a. Banke sudionice trebale bi izdvojiti jednaka sredstva kao i EIB, čime bi ukupan iznos mogao doseći i dvije milijarde eura, a prednost bi se trebala dati mladim poljoprivrednicima.

U okviru programa uklonit će se brojni postojeći nedostaci s kojima se poljoprivrednici suočavaju te će on nuditi niže kamatne stope, dulje rokove za početak otplate kredita, dulje rokove za povrat cijelog iznosa kredita, te dodatnu fleksibilnost, ovisno o uvjetima, kako bi se odgovorilo na nestabilnost cijena u poljoprivrednom sektoru i time osiguralo da poljoprivrednici mogu otplaćivati kredite i u teškim razdobljima.